Start en samtale

Innføringskurs på Zirius Byrå og Zirius Portal

Innføringswebinar på Zirius Byrå og Zirius Portal for regnskapskontorer og tilhørende klienter

Vi har mottatt en del forespørsler med ønske om gjennomgang av oppsett, bruk og muligheter med Zirius Byrå og Zirius Portal for regnskapskontorer og tilhørende klienter. På bakgrunn av dette setter vi opp noen innføringswebinarer på Zirius Byrå og Zirius Portal.

Zirius Byrå - Regnskapskontorets verktøykasse
Denne innføringen tar for seg oppsett og bruk av Zirius Byrå for administratorer og regnskapsførere

Noen fordeler med Zirius Byrå:

 • Enklere administrasjon av medarbeidere og klienttildeling
 • Gruppérbar klientoversikt som viser arbeidsoppgaver og status
 • Klientopprettelse eller -oppdatering fra felles maler
 • Registrerer medgått tid og hvem som har jobbet mot hvilke klienter
 • Automatisk oppdatering av oppgaver og kjøring av rutiner
 • Egne klientløsninger direkte koblet til Zirius Byrå

Introduksjonsswebinar - Zirius Byrå: (for regnskapskontoret)
Kommer


Zirius Portal - Din løsning til dine kunder
Her ser vi nærmere på kundemulighetene i Zirius Portal. Dette webinaret er dermed ment som en introduksjon for sluttbrukere av regnskapskontorer som bruker Zirius Portal, men samtidig en god mulighet for regnskapsmedarbeidere til å få oversikt over løsningen. Her må regnskapskontoret videreformidle informasjonen til aktuelle klienter med behov for en innføring på Zirius Portal.

Vi berører følgende områder:

 • Fakturering
 • Inngående bilag
 • Attestasjon
 • OnlineBank
 • Timer
 • Rapporter

Introduksjonswebinar - Zirius Portal: (for klienter og regnskapskontoret)
Kommer
Påmelding til webinarene avtales direkte med Lena Baardsen på lena@zirius.no

NB: Til Zirius Portal webinaret er det regnskapskontoret selv som må invitere og sørge for å få påmeldt sine klienter.

Praktisk:

Det blir sendt ut en link på e-post ca 10min før kursstart. Denne linken blir sendt til alle som er påmeldt, og ved å klikke denne kommer man med som deltaker.


Velg filer eller dra og slipp filer
Var denne artikkelen hjelpsom?
Ja
Nei
 1. Trond Andersen

 2. Lagt ut
 3. Oppdatert

Kommentarer