Start a conversation

SmartDok + Zirius Prosjekt = Kraftpakke for entreprenører

Zirius Prosjekt og SmartDok har nå en av de beste integrasjonene på markedet. Komplett med 2-veis kommunikasjon til-og-fra, gjør kombinasjonen til et kraftig verktøy med smarte og effektive muligheter.

SmartDok er den foretrukne løsningen i bygg- og anleggsbransjen for innsamling av data fra anleggsplassen via mobil- eller webapplikasjon.

Administrer prosjekter med budsjett og tilbud på materiell, timekostnad og antall timer pr aktivitet i Zirius og synkroniser til SmartDok-brukere ute i felt. Prosjektstrukturen knytter du også enkelt mot aktiviteter i SmartDok for datainnhenting til riktig post i prosjektet for oppfølging, automatisk etterkalkulasjon og elektronisk fakturering.

Administrasjon av grunndata i Zirius:
 • Prosjekt og underprosjekt
 • Ansatte
 • Maskiner
 • Lønnsarter / tillegg / diett
 • Varer
Importdata fra SmartDok:
 • Materialforbruk på prosjekt
 • Timeregistrering mann og maskin
 • Tillegg og enhetstillegg til timeføringer
 • Diett for ansatt
 • Massetransport
Se også smartdok.no for mer info
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Trond Andersen

 2. Posted
 3. Updated

Comments